Henrik Kure

Bøger

Min bog om “Finansieringsret” er udkommet på Karnov Group 13. august 2015. Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering, og er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering.

Bogen er anmeldt af Mads Bryde Andersen i U 2016B.42.

Bogen anvendes i undervisningen i finansieringsret på Aarhus Universitet, Københavns Universitet (fra foråret 2017) og CBS (fra efteråret 2016).

Artikler

Artikel om “Den selskabsretlige tegningsret og pligten til at varetage selskabets interesse” er publiceret i Erhvervsjuridisk Tidsskrift, nr. 4, 2017.

Kompendier

2. udgave af “Formueret kompendium” er udkommet oktober 2015.

6. udgave af “Skatteret kompendium” er udkommet september 2015.

5. udgave af “EU-ret kompendium” er udkommet november 2014.

6. udgave af “Forvaltningsret kompendium” er udkommet juni 2014.