Henrik Kure

Bøger

Min bog om “Finansieringsret” er udkommet på Karnov Group 13. august 2015. Bogen handler om de juridiske aspekter af kapitalselskabers finansiering, og er den første samlede fremstilling i dansk ret af reglerne om egen- og fremmedfinansiering.

Bogen er anmeldt af Mads Bryde Andersen i U 2016B.42.

Bogen anvendes i undervisningen i finansieringsret på Aarhus Universitet, Københavns Universitet (fra foråret 2017) og CBS (fra efteråret 2016).

Artikler

Artikel om “Opretholdelse af rådighedsberøvelse af pantsatte aktiver” publiceret i Ugeskrift for Retsvæsen, april 2016. I artiklen undersøges, om der gælder et krav om materiel sammenhæng mellem udviklingen i gæld og pant som betingelse for opretholdelse af sikringsakten rådighedsberøvelse, således som det flere steder – med varierende styrke – er blevet anført i den juridiske litteratur.

Kompendier

2. udgave af “Formueret kompendium” er udkommet den 1. oktober 2015.

6. udgave af “Skatteret kompendium” er udkommet den 22. september 2015.

5. udgave af “EU-ret kompendium” er udkommet den 7. november 2014.

6. udgave af “Forvaltningsret kompendium” er udkommet den 16. juni 2014.