CV

Erhvervserfaring

Jeg er advokat hos Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith, hvor jeg rådgiver danske og internationale banker og andre finansielle virksomheder og låntagere om bank- og finansieringsret.

Jeg er tillige tilknyttet forlaget Karnov Group som juridisk fagkonsulent (siden 2007) sammen med Jan Schans Christensen.

Uddannelse

Jeg er cand.jur. fra Københavns Universitet (2001-2006) samt LLM (Master of Laws) i bank- og finansieringsret fra London School of Economics and Political Science (2009-2010).

Publikationer

Jeg har skrevet en bog om finansieringsret samt flere artikler i juridiske tidsskrifter om bank- og finansieringsretlige emner.

Jeg er tillige forfatter til flere juridiske kompendier inden for bl.a. formueret, skatteret, EU-ret og forvaltningsret. Kompendierne anvendes primært af studerende på universiteter og handelshøjskoler som supplement til undervisningen og som forberedelse til eksamen.

Se min profil på LinkedIn