Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I den forbindelse vurderes et særligt fortolkningsspørgsmål, som er opstået i den nye selskabslov. Der afsluttes med konklusioner om retstilstanden og nogle generelle bemærkninger de lege ferenda.

Artiklen er opbygget som følger:

  1. Indledning
  2. Materielle regler om iagttagelse af sikringsakt
  3. Formelle regler om notering af pant i ejerbogen
  4. Forholdet mellem underretning som sikringsakt og ordensforskrift
  5. Sammenfatning

Filer: