Om rationalet bag forbud mod short selling

Short selling, dvs. salg af et værdipapir som sælgeren ikke ejer på salgstidspunktet, er en anerkendt og legitim praksis på værdipapirmarkederne. Under finanskrisen indførte mange lande, herunder Danmark, imidlertid forbud mod short selling.

I artiklen vurderes, hvorvidt der de lege ferenda er et rationale for at forbyde short selling. Artiklen bygger på en gennemgang af de vigtigste empiriske undersøgelser af short selling, der er foretaget inden for de seneste år.

Det konkluderes, at short selling understøtter likviditeten i markedet og medvirker til hurtig kurstilpasning og realistisk kursdannelse, hvilket kan være med til at forhindre ”bobler” på værdipapirmarkederne. Det danske forbud er efter forfatterens opfattelse ubegrundet og unødvendigt, og bør ophæves.

Artiklen er opbygget som følger:

  1. Indledning
  2. Hvad er short selling?
  3. Argumenter for og imod short selling-forbud
  4. Konklusion

Filer: