Rækkevidden af short selling-forbuddet

I oktober 2008 indførte Finanstilsynet efter udenlandsk forbillede et midlertidigt forbud mod short selling. Forbuddet, der blev indført i al hast, giver anledning til en del fortolkningstvivl. I artiklen forsøges forbuddets nærmere rækkevidde fastlagt.

Artiklen er opbygget som følger:

  1. Indledning
  2. Forbuddet mod short selling
  3. Undtagelser til forbuddet
  4. Forbuddets fremtidsudsigter
  5. Sammenfatning

Filer: