Panterettens deklaratoriske omfang ved pant i kapitalandele

I artiklen vurderes, hvad panteretten omfatter, hvis der er givet pant i kapitalandele, uden at der i pantsætningsaftalen er taget stilling til panterettens nærmere omfang.

Der redegøres for, i hvilket omfang panteretten deklaratorisk omfatter pantsætters forvaltningsmæssige og økonomiske rettigheder, med udgangspunkt i stemmeretten, retten til at modtage udbytte samt visse rettigheder i forbindelse med kapitalforhøjelser.

Artiklen er opbygget som følger:

  1. Indledning
  2. Forvaltningsmæssige rettigheder tilknyttet kapitalandelene
  3. Økonomiske rettigheder tilknyttet kapitalandelene
  4. Sammenfatning

Filer: