Lovlig selvfinansiering

Ifølge selskabslovens § 206, stk. 2, kan et kapitalselskab under visse betingelser yde lovlig selvfinansiering. I artiklen vurderes betingelserne herfor samt reglernes muligheder og begrænsninger. Det konkluderes, at minoritets- og kreditorbeskyttelsen ved lovlig selvfinansiering er så stærk, at reglerne formentlig kun vil få ganske begrænset betydning i praksis.

Artiklen er opbygget som følger:

1. Indledning
2. Baggrunden for lempelse af selvfinansieringsforbuddet
3. Betingelserne for lovlig selvfinansiering
4. Tidspunktet for lovlig selvfinansiering
5. Ansvar for lovlig selvfinansiering
6. Sammenfatning og perspektivering

Filer: