Kaution og sikkerhedsstillelse for koncernselskabers forpligtelser

I artiklen analyseres de selskabsretlige betingelser for et dansk kapitalselskabs kaution og sikkerhedsstillelse for et koncernforbundet selskabs forpligtelser i henhold til en låneaftale. Det undersøges, hvornår kaution og sikkerhedsstillelse sker i selskabets interesse og er forsvarligt. Det konkluderes, at selskabsretten rummer udfordringer ved koncernfinansieringer, fordi det er uklart, i hvilket omfang koncernens interesser kan tilgodeses på bekostning af det enkelte selskabs egne interesser.

Artiklen er opbygget som følger:

  1. Indledning
  2. Baggrund for kaution og sikkerhedsstillelse i koncernforhold
  3. Selskabets interesse i kaution og sikkerhedsstillelse
  4. Kaution og sikkerhedsstillelse skal være forsvarligt
  5. Aftalt begrænsning af hæftelsen
  6. Sammenfatning og perspektivering

Filer: