EU-ret kompendium, 1. udgave

I fremstillingen behandles den grundlæggende EU-ret i oversigtsform.

Målet er primært at dække EU-retten på den juridiske grunduddannelse, men kompendiet kan med fordel også anvendes på kursusfaget fri bevægelighed på overbygningen.

Behandlingen af centrale emner som EU-rettens virkninger i medlemsstaterne, det indre marked og domstolskontrollen er suppleret med referater af over 60 af EF-Domstolens vigtigste domme på disse områder.

Da kompendiet er baseret på en række EU-retlige fremstillinger, kan det supplere pensum på såvel Århus som Københavns Universitet. Kompendiet kan dog ikke erstatte lærebøgerne.

Filer:

Skriv en kommentar