EU-ret kompendium, 2. udgave

Fremstillingen behandler systematisk den grundlæggende EU-ret i kompendieform.

Formålet er at skabe overblik over stoffet med særligt henblik på eksamen, og kompendiet indeholder derfor adskillige opgavedispositioner, som kan støtte eksamensbesvarelser inden for bl.a. direkte virkning, fri bevægelighed og præjudicielle spørgsmål.

I forhold til 1. udgave er strukturen forbedret, store dele af teksten omskrevet, og flere nye skemaer er kommet til. Kompendiet behandler nu detaljeret EU-rettens virkninger i medlemsstaterne, fri bevægelighed samt domstolskontrollen. Hertil kommer selvstændige referater af 50 pensumdomme ved Københavns Universitet.

Kompendiet knytter sig ikke til én bestemt lærebog, og kan derfor anvendes af alle, der ønsker et overblik over den grundlæggende EU-ret.

Filer:

Skriv en kommentar