EU-ret kompendium, 3. udgave

Kompendiet gennemgår systematisk den grundlæggende EU-ret i oversigtsform.

Kompendiet behandler EU-rettens virkninger i medlemsstaterne, den frie bevægelighed samt domstolskontrollen. Hertil kommer selvstændige referater af 112 centrale EU-retlige domme.

Formålet er at skabe overblik over stoffet med særligt henblik på eksamen, og kompendiet indeholder derfor adskillige skemaer og figurer, der illustrerer reglernes virke. Endvidere er der løbende indarbejdet opgavedispositioner, som kan støtte eksamensbesvarelser om blandt andet fri bevægelighed, præjudicielle spørgsmål og direktivers direkte virkning.

Kompendiet knytter sig ikke til én bestemt lærebog, og kan derfor anvendes af alle, der ønsker et overblik over den grundlæggende EU-ret.

Filer:

Skriv en kommentar