Kompendium i Finansieringsret – obligationsret, 1. udgave

Kompendiet giver et systematisk overblik over kursusfaget af samme navn ved Københavns Universitet.

Fremstillingen tager udgangspunkt i de emner, der er pensum i faget: kautioner, støtteerklæringer, syndikerede lån og bankgarantier.

Kompendiet indeholder adskillige figurer, skemaer og regneeksempler.

Filer:

Skriv en kommentar