Forvaltningsret kompendium, 1. udgave

I fremstillingen gennemgås systematisk den almindelige forvaltningsret, som er pensum på den juridiske grunduddannelse.

Målet er at skabe overblik over stoffet i forbindelse med undervisningen, særligt med henblik på eksamen. Desuden indeholder fremstillingen adskillige opgavedispositioner, som kan støtte opgavebesvarelser inden for eksempelvis aktindsigt, persondataloven, skønsudøvelse og prøvelse.

Fremstillingen behandler detaljeret såvel de formelle som saglige krav til forvaltningsmyndighederne, righoldigt kombineret med relevant praksis fra Folketingets Ombudsmand og domstolene. Endvidere behandles i forbindelse med prøvelse af forvaltningsakter administrativ rekurs, tilsyn samt ombudsmands- og domstolsprøvelse.

Kompendiet tager udgangspunkt i forvaltningsretligt pensum ved såvel Københavns som Århus Universitet, hvorfor det vil kunne benyttes af jurastuderende på begge universiteter. Kompendiet kan ikke erstatte fagets lærebøger.

Filer:

Skriv en kommentar