Forvaltningsret kompendium, 3. udgave

Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret – sagsbehandling, hjemmel og prøvelse – som er pensum på den juridiske grunduddannelse.

Formålet er at skabe overblik over stoffet med særligt henblik på eksamen, og kompendiet indeholder derfor adskillige skemaer og figurer, der illustrerer reglernes virke. Endvidere er der løbende indarbejdet opgavedispositioner, som kan støtte eksamensbesvarelser inden for bl.a. aktindsigt, elektronisk behandling af personoplysninger, skønsudøvelse og prøvelse.

I forhold til 2. udgave er kompendiet opdateret med ny praksis fra domstolene og Folketingets Ombudsmand, og der er sket en række større og mindre forbedringer, både indholdsmæssigt og rent udseendemæssigt.

Filer:

Skriv en kommentar