Forvaltningsret kompendium, 4. udgave

Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret i oversigtsform:

  • Den offentlige forvaltning, herunder forvaltningens organisation og kompetence
  • Sagsbehandling, herunder inhabilitet, repræsentation, vejledningspligt, sagens oplysning, partshøring, aktindsigt, tavshedspligt og formelle krav til afgørelsen
  • Hjemmel, herunder fortolkning og udfyldning af hjemmelsgrundlag
  • Prøvelse, herunder administrativ rekurs, remonstration og tilbagekaldelse, kommunaltilsynet, Folketingets Ombudsmand og domstolsprøvelse

Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.

Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter m.v., der beskæftiger sig med forvaltningsret, uafhængigt af lærebogsgrundlag.

Filer:

1 kommentar til Forvaltningsret kompendium, 4. udgave

Hej Henrik

Jeg benytter dit glimrende kompendium til at læse til eksamen i forvaltningsret på Statskundskab. Jeg har dog opdaget en lille slåfejl, ikke stor, men det er jo bedst at fakta stemmer.

I ‘Forvaltningsret kompendium 4. udgave/1. oplag’ på side 90 under Sagsbehandling er der refereret til en ikke-eksisterende FOB. Der refereres til FOB 1994.426 (information til pressen om varslet uansøgt afskedigelse), men denne skulle have være FOB 1994.436, 426 eksisterer ikke som sagsnummer.

Tak for et godt kompendie til hjælp for stakkels statskundskabstuderende der har besvær med forvaltningsretten.

Med venlig hilsen
Thomas Bagge Glasius
Stud.Scient.Pol Aarhus Universitet

Skriv en kommentar