Skatteret kompendium, 3. udgave

Kompendiet gennemgår systematisk skatteretten i oversigtsform.

Kompendiet behandler bl.a. subjektiv skattepligt, den skattepligtige indkomst, herunder principperne for indkomstopgørelsen, avancebeskatning, fradragsberettigede udgifter og afskrivninger.

Formålet er at skabe overblik over stoffet med særligt henblik på eksamen, og kompendiet indeholder derfor adskillige skemaer og figurer, der illustrerer reglernes virke.

4. udgave af kompendiet udkommer den 4. januar 2010. 4. udgave indarbejder bl.a. regeringens “forårspakke 2.0”, som har medført ændringer i de fleste skattelove. Herudover er bl.a. reglerne om kursgevinster og afskrivninger uddybet i den nye udgave, ligesom der er foretaget flere generelle forbedringer og opdateringer. Læs mere hos forlaget.

Filer:

Skriv en kommentar