Skatteret kompendium, 5. udgave

Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af skatteretten i oversigtsform:

  • Skattepligt til Danmark for personer, selskaber, foreninger og fonde samt international dobbeltbeskatning
  • Den skattepligtige indkomst, herunder beregning af personlige indkomstskatter samt indkomstopgørelsen for personer, selvstændigt erhvervsdrivende, selskaber, foreninger og fonde
  • Avancebeskatning, herunder aktieavancebeskatning, kursgevinstbeskatning og ejendomsavancebeskatning
  • Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger.

Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.

Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med skatteret, uafhængigt af lærebogsgrundlag.

I forhold til 4. udgave er der sket en række opdateringer som følge af lovændringer. Blandt de vigtigste opdateringer kan nævnes ophævelsen af skattefriheden for danske fordringer, som opfyldte mindsterentekravet, jf. lov nr. 724/1020, samt indførelsen af et midlertidigt forhøjet afskrivningsgrundlag for fabriksnye driftsmidler, jf. lov nr. 592/2012. Kompendiet er opdateret til 1. januar 2013, baseret på de lovændringer, der var vedtaget ved tidspunktet for manuskriptets aflevering den 20. december 2012.

Filer:

6 kommentarer til Skatteret kompendium, 5. udgave

Hej, jeg har bare et spørgsmål til kompendiet i skatteret. I hvilken grad er kompendiet kompatibelt til “Lærebog om indkomstskat” af Åge Michelsen? Undskyld på forhånd, hvis det lyder som lidt dumt spørgsmål.

Med venlig hilsen,

R

Kompendiet er skrevet med henblik på at kunne anvendes til al undervisning i grundlæggende skatteret, uanset hvilken lærebog der anvendes, så det burde fint kunne anvendes også hvor “Lærebog om indkomstskat” er pensum.

Hej Henrik

Jeg har lige købt dit skatteret kompendium, og vil blot høre dig, om du har lavet et dokument med 2015-opdateringer til det?

Med venlig hilsen
Lise

Hej Lise,

Mange tak. Nej, jeg har desværre ikke lavet løbende opdateringer af kompendiet til hjemmesiden.

Med venlig hilsen

Henrik

Kære Henrik

Vi er en del som på skatteret har indkøbt dit, i øvrigt glimrende kompendium, i 5.udgaven til brug på Grundlæggende skatteret på KU, uden at vi desværre var opmærksomme på at der kommer en 6.udgave midt i semesteret.

Kan du hjælpe med om der vil komme et opdateringsark til 5.udgaven, eller vil du vurderer at der er så meget nyt i 6.udgaven at man bør købe det nye?

mvh.

Leif Donbæk
Stud.jur

Hej Leif,

Tak for din besked. Både forlaget og jeg tilstræber almindeligvis, at nye udgaver kommer inden studiestart, men i dette konkrete tilfælde medførte et stigende salg, at 5. udgave blev udsolgt tidligere end ventet.

Jeg har desværre ikke udarbejdet noget opdateringsark, der viser ændringerne fra 5. til 6. udgave. Der er en del mindre ændringer i 6. udgave som følge af lovændringer, men ikke nogen større reformer, ligesom der er lavet mindre forbedringer hist og her.

Mvh.
Henrik

Skriv en kommentar