Forvaltningsret kompendium, 2. udgave

Bogen gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret, som er pensum på den juridiske grunduddannelse.

Målet med bogen er at skabe overblik over stoffet i forbindelse med undervisningen, særligt med henblik på eksamen. Desuden indeholder fremstillingen adskillige opgavedispositioner, som kan støtte skriftlige opgavebesvarelser inden for eksempelvis aktindsigt, persondataloven, skønsudøvelse og prøvelse.

I forhold til 1. udgave er strukturen forbedret, store dele af teksten omskrevet, og flere nye skemaer er kommet til.

Kompendiet behandler detaljeret de formelle og de saglige krav til forvaltningsmyndighederne, righoldigt kombineret med relevant praksis fra Folketingets Ombudsmand og domstolene. Endvidere behandles forvaltningens organisation samt de forskellige prøvelsesmuligheder.

Filer:

Skriv en kommentar