Forvaltningsret kompendium, 5. udgave

Kompendiet gennemgår systematisk den almindelige forvaltningsret i oversigtsform:

  • Den offentlige forvaltning, herunder forvaltningens organisation og kompetence
  • Sagsbehandling, herunder inhabilitet, repræsentation, vejledningspligt, sagens oplysning, partshøring, aktindsigt, tavshedspligt og formelle krav til afgørelsen
  • Hjemmel, herunder fortolkning og udfyldning af hjemmelsgrundlag
  • Prøvelse, herunder administrativ rekurs, remonstration og tilbagekaldelse, kommunaltilsynet, Folketingets Ombudsmand og domstolsprøvelse

Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.

Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter m.v., der beskæftiger sig med forvaltningsret, uafhængigt af lærebogsgrundlag.

Filer:

Skriv en kommentar