Formueret kompendium, 1. udgave

Kompendiet gennemgår systematisk de centrale dele af erhvervsretten i oversigtsform:

  • obligationsretten, herunder aftaleret, almindelig obligationsret, dansk og international køberet, kreditaftaleret og ansættelsesret,
  • erstatnings- og forsikringsretten, herunder erstatning uden for kontrakt, produktansvar og forsikringsret,
  • ejendomsretten, herunder panteret og tingsret,
  • selskabsretten, herunder interessentskaber, aktie- og anpartsselskaber,
  • markedsretten, herunder markedsføringsret, immaterialret og konkurrenceret,
  • kreditorforfølgning, herunder individualforfølgning (fogedret) og universalforfølgning (insolvensret).

Kompendiet indeholder mange skemaer, tabeller og figurer, der illustrerer reglernes virke og samspil, samt opgavedispositioner til brug ved udarbejdelsen af skriftlige opgaver, herunder ved eksamen.

Kompendiet kan anvendes af alle studerende på universiteter og handelshøjskoler m.v., der beskæftiger sig med erhvervsret eller dele heraf, uafhængigt af lærebogsgrundlag.

Kompendiet er særlig relevant for jurastuderende i de formueretlige fag på bacheloruddannelsen på Københavns Universitet og Århus Universitet.

Kompendiet er også udgivet under titlen “Erhvervsret kompendium” (ISBN-nr. 978-87-619-2589-3), men indholdet er ens.

Filer:

1 kommentar til Formueret kompendium, 1. udgave

Kære Henrik

Jeg anvender dit kompendium i forbindelse med min undervisning i Erhvervsjura på Erhvervsakademi Århus.

Det er det mest overskuelige kompendium, jeg har læst til dato. Jeg håber, du vil fortsætte det meget store arbejde med at skrive og ajourføre kompendier fremover.

Jeg kan varmt anbefale kompendiet til studerende ved de videregående uddannelser. Det giver et godt overblik og er pædagogisk skrevet – og har samtidig en passende faglig dybde.

Hilsen
Peter Frendrup Jensen
Lektor
Erhvervsakademi Århus

Skriv en kommentar