Kompendium i Finansieringsret – ejendomsret, 1. udgave

Kompendiet har til formål at samle trådene i kursusfaget af samme navn på Københavns Universitet, samt at fungere som hjælpemiddel ved forberedelse af undervisningen og eksamen.

Det er intentionen, at kompendiet kan bidrage til et hurtigere og bedre overblik over stoffet med det formål at den studerende kan bruge kræfterne på interessante problemstillinger, idet der herved forhåbentlig spares kræfter på de mere basale.

Kompendiet følger ikke pensumbogens struktur, men tager i stedet udgangspunkt i de fem emner, der er pensum i faget: kreditkøb, leasing, entreprisetransporter, factoring og franchising.

Kompendiet behandler ikke reglerne om virksomhedspant, som er vedtaget efter kompendiets udgivelse. Virksomhedspant er derimod beskrevet i mit Erhvervsret kompendium.

Filer:

Skriv en kommentar